Sedací pytle, sedací vaky, křesla a taburety
nákupní košík
Košík je prázdny
+420 773 635 902
info@primabag.cz

Obchodní podmínky

Objednávka zboží

1. Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s tímto nákupním řádem a s reklamačním řádem.
2. Veškeré podané objednávky jsou považovány za závazné.
3. Pokud zákazník po přijetí potvrzení objednávky zjistí, že je některý z údajů chybný nebo nedostatečně vyplněný je jeho povinností sdělit tuto skutečnost co nejdříve prodávajícímu. Nejlépe e-mailem na adresu info@primabag.cz. Zákazník napíše do předmětu zprávy Oprava objednávky a do jejího těla číslo objednávky a správné údaje.

Zaslání zboží

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. V případě že zboží nebude dostupné budete inforomováni.

Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám, aktuální ceník je v sekci doprava.

Převzetí zboží

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, doporučujeme sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky, usnadní to případnou reklamaci.

Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal a u spotřebičů balených do igelitové fólie i samotné zboží.

Reklamace

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Ke každému zboží je přikládán daňový doklad - faktura, který slouží zároveň jako záruční list, pokud tento není přiložen (závisle na výrobci a druhu zboží). Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem prodejního dokladu nebo dodacího listu v případě, kdy je zásilka doručena smluvním přepravcem. Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi prodejním dokladem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství), je povinen podat ihned (nejpozději následující pracovní den) písemně zprávu adresovanou na jméno obchodníka, který vyhotovil daňový doklad. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

Záruční podmínky

a) Délka záruky je mj. uvedena na záručnim listu nebo faktuře.. b) Je-li závada na zboží opravitelná u zákazníka či v autorizovaném servisu, je zde bezplatně opravena, v opačném případě bude zboží vyměněno na náklady servisního střediska. Zboží musí být v původním obalu v úplném stavu včetně příruček a ostatního příslušenství. c) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech: * porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou, * neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou * používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci, * zboží bylo poškozeno živly, * zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.

Postup při reklamaci

V případě reklamace nás kontaktujte na některém z uvedených kontaktů. (viz. sekce kontakty)
Reklamace zasílejte na adresu:
ONNET SHOP s.r.o.
PrimaBag.cz
Náves 206
735 61 Chotěbuz

Reklamace zasílejte dostatečně zabalené aby nedošlo k poškození během přepravy. Toto poškození samozřejmě nebude předmětem reklamace!

Odstoupení od objednávky – storno

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V obchodě Primabag.cz se tato lhůta prodlužuje na 20 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, nejlépe v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět částku předem dohodnutým způsobem. Rozhodně však před odesláním zboží kontaktujte pracovníky PrimaBag.cz na adrese info@primabag.cz. Zásilky na dobírku nepřebíráme.
Částka která bude zákaznikovi vrácena bude nižší o skutečné náklady na uskutečnění objednávky. Peníze vracíme výhradně na bankovní účet.

Kupující nemůže, podle odstavce 7 občanského zákoníku č.367/2000, odstoupit od kupní smlouvy:
1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 20 dnů od převzetí plnění,
2. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

Bezpečnostní ujednání - ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu PrimaBag.cz prohlašuje a zavazuje se, že Vaše osobní údaje budou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání zboží) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci Vaší platby učiněnou bankovním převodem.
Sedací vaky a pytle PrimaBag 2010 - 2014